Máy tạo nước Pi Biontech

BTM-105DN

Máy tạo nước Pi BTM-105DN có màn hình LCD báo chỉ số PH, hiển thị thời gian thay lõi, hiển thị các chế độ sử dụng. Chế độ tự động sục rửa sóng âm đa chiều.

69.000.000 đ